O mne

 

Verím tomu, čo robím, lebo viem, že viem a robím to vždy najlepšie ako viem.

 

  Moje meno je Milan Hromada,

na popud mojich najbližších, ktorým som sa amatérsky venoval mnoho rokov, som sa stal živnostníkom a z koníčka pre dobro mojích blízkych som si urobil "koňa" PreTelesnúPohodu verejnosti.

S verejnou praxou som začínal ako masér "DoDo" (do domu, do bytu) v roku 2007, neskôr som si otvoril svoj vlastný masážny salón v centre Martina.

Keďže mám z minulosti bohaté skúsenosti s vedením ľudí (kurzov) ako lektor resp. inštruktor, po určitom čase verejnej činnosti mi ponúkla možnosť pracovať ako lektor pri výuke masáží súkromná masérska škola ZAMAS Vrútky, čo som rád prijal. Štyri roky som tam popri svojej súkromnej praxi vyučoval teoretické aj praktické zručnosti na viacerých druhoch kurzov. Následne som vykročil týmto smerom aj samostatnou cestou. Táto práca ma úžasne napĺňa, lebo je pre mňa ďalším nevyčerpateľným zdrojom inšpirácií a obohacuje ma vo všetkých smeroch. 

Láska je láska a keďže ja som ju spečatil manželským sľubom, tak som sa za ňou presunul z Martina do Prievidze, tu som absolvoval ďalšiu dôležitú kapitolu vo svojom profesionálnom živote - sezónnu prax vo wellness v kúpeľoch Bojnice a.s., toto pôsobenie mi umožnilo načerpať mnoho nezaplatiteľných skúseností s významným dopadom na moju odbornú vzdelanosť. V klasickej súkromnej praxi totiž nebýva masérovým "denným chlebom" práca s klientami postihnutými sklerózou multiplex, vozíčkármi, Parkinsonovou chorobou, poinfarktovými stavmi, tažkými lymfoedémami, po liečbe rakoviny, pooperačné či poúrazové stavy a pod. Samozrejmosťou tam bola aj široká zahraničná klientela

Aj v súkromnej praxi sa naďalej venujem takýmto klientom a samozrejme najčastejšie tým, ktorých trápia bežné najčastejšie obtiaže napr. rôzne bolesti chrbta, no vykonávam aj náročnejšie napr. masáž tehotných, klientom s diagnózou diabetes, osteopóroza tiež športovcom aj viacerým repeprezentantom SR z rôznych druhov športov. Ako fyzioterapeut výpravy som sa opakovane zúčastnil so stolnotenisovou reprezentáciou SVK na ME aj MS.

Akademický titul Bc. - fyzioterapeut som získal absolvovaním bakalárskeho štúdia na Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch, (spadá pod UCM v Trnave) v roku 2012.

 

Táto stránka beží v Drupale, otvorenom systéme na správu obsahu

Design by xactive -